“To m.in. dzięki inicjatywie wielu członków BKA udało nam się stworzyć i rozwinąć Rebel Campus – unikatową społeczność ludzi przedsiębiorczych oraz przestrzeń do pracy dla przedsiębiorczych absolwentów, studentów i pracowników UEW”